Jäsenhuone|Johtokunnan työhuoneNUORTEN TREENIRYHMÄ 2020

Ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto

Oravapolkuviesti 2014 suunnistetaan Metsäkallion kuntopolun lähimaastossa.

Maasto on hyväpohjaista, polkuverkoston pilkkomaa metsämaata. Lännessä alue rajautuu maankaatopaikkaan, pohjoisessa ja idässä peltoon. Kiviä on runsaasti, joten kivikuvausta kartassa on jouduttu yleistämään. Kartalle merkityt isot ja yksittäiset kivet erottuvat kuitenkin selvästi maastossa. Turvepeitteisiä pieniä kumpareita on karttaan piirretty myös avokalliokumpareina.  

Kun alue on lähivirkistysaluetta ja uutta asutusta on tullut aivan viereen, maastossa näkyy selviä kulumisen merkkejä. Kovalla maapohjalla näkyy tuoreita kulkureittejä, joista on kehittymässä selviä uusia kulku-uria poluiksi. Vanhat perinteiset polut on merkitty karttaan ja uusia on jonkin verran jo täydennetty. Kuitenkin uusia heikkoja kulku-uria puuttuu kartasta. Pellot ovat hyväkulkuisia eivätkä viljeltyjä.

Kun sarjoissa H/D14-16 sekä myös TR-radoilla on hajonnat, rasteja on aika lähekkäin, joten koodin tarkistaminen on tarpeen, kuten aina.

 

Ratamestari Mauri Kerätär