Jäsenhuone|Johtokunnan työhuoneNUORTEN TREENIRYHMÄ 2020

Nuoriso ja Oravapolku

NUORISOTOIMINTAAN KUULUU SEURAAVAT OSIOT:

-lasten ja nuorten suunnistusharrastus; aloittelijat ja jatkajat eli Oravapolkunuorten valmennuksen tukeminen

-Yhteistyö Vaasan koulujen, lähinnä alakoulujen, kanssa

-VaaSun ohjaajien ohjaajahuolto mm. koulutuksen järjestämistä

-Muu toiminta; mm.  iltarastitoimitsijatehtäviin osallistuminen yms.

 

 

VAASUN NUORISOTOIMINNAN  TAVOITTEENA ON

- jatkaa nuorisotyön edelleen kehittämistä

- Toimintamme painottuu 7-18 vuotiaisiin lapsiin/nuoriin,mutta alle 7-vuotiaat ovat tervetulleita mukaan oman aikuisen kanssa.

 

-Pitempään toiminnassa olleet yli 15-vuotiaat toimivat oravapolussa ohjaajina käytyään Nuori Suunta-koulutuksen. Kuitenkin tavoitteena on järjestää myös ohjausta uusille 16-vuotiaille ja vanhemmille. Ohjaajina toimiville nuorille pyrimme järjestämään erillisiä harjoituksia

 

-tarjota positiivisia suunnistuselämyksiä ja –kokemuksia luonnossa  mukaan tuleville ja mukana oleville lapsille/nuorille perheineen heidän asunpaikkansa lähiympäristössä ja innostaa heitä säännölliseen monipuoliseen liikkumiseen sekä tukea myös kilpailutoiminnasta kiinnostuneita.

               

YKSILÖTASOLLA TAVOITTEENA ON,  ETTÄ TOIMINTAAMME MUKAAN TULLUT LAPSI/NUORI

                             - innostuu liikunnasta

- tutustuu karttaan ja lähiympäristöön

                             - oppii karttamerkkejä

                             - harjaantuu kulkemaan luonnossa 

- oppii kunnioittamaan luontoa ja siellä eläviä eläimiä sekä kasvistoa liikkuessaan siellä

- tutustuu toisiin ryhmäläisiin

                             - tuntee itsensä tervetulleeksi ja osaksi ryhmää

                             - nauttii suunnistuselämyksistä ja -haasteista

                             - saa tukea kehittyä omien tavoitteidensa suuntaisesti