VaaSun kevätkokous ti 28.3.2023 klo 18 - 20

19.2.2023

Vaasan Suunnistajat ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään ti 28.3.2023 klo 18 - 20 Botniahallin Botniakabinettissa: Papinsaarentie 2, Mustasaari

Kokoukseen voi osallistua myös etänä tätä linkkiä käyttäen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk3ZWUxY2MtNjMyMi00MGNlLTkyM2YtYWMzNjA1YmEzODRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297092919-00c3-4413-8cf4-b8d2fb17c450%22%2c%22Oid%22%3a%221fe5dfad-f585-428b-bf1e-fad0049f3551%22%7d

Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä toimintalinjan täydennys talousohjesäännöllä

Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2022 toimikertomus ja tilinpäätös. Jos jäsen haluaa jonkin muun asian kokouksessa päätettäväksi, lähetä esitys sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta: jyri@kytomaki.fi

Esityslista:
https://docs.google.com/document/d/1qde21yopWaKKA5bbSakMWiZ3pgw85zxtQ9C1brQ4UQk/edit?usp=sharing

Päivitetty toimintalinja 2022 - 2024:
https://docs.google.com/document/d/1eL_ItwgKKH_cHzjHvkuUxNIKjYR578LJpx5tXr83QGo/edit

Toimintakertomus 2022:
https://docs.google.com/document/d/1SNxYsMWPpSt6v5mbJVm6uujGKX-_UuXw71w-mhX2pf4/edit?usp=sharing

Kokouksessa kahvitarjoilu.

Kaikki jäsenet tervetulleita!

Johtokunta