Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Päivitetty 8.1.2020.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Suunnistajat ry


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Puheenjohtaja, Jyri Kytömäki, Hiekkakivenkatu 12 65300 Vaasa puh 045-6709789.


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään seuran jäsenyyden perusteella ja jäsenen suostumuksella.


Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.   
Jäsenkirjeiden ja jäsenmaksulomakkeen lähettäminen ja maksujen seuraaminen.
Seuran talkootöiden järjestäminen ja yhteydenotot.
Tiedottaminen ajankohtaisista seuran asioista.
Harjoitusten, Oravapolkutoiminnan ja muun seuratoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.


Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, lisenssinumero, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja jäsenen itsensä ilmoittamat lisätiedot ja huomiot.

   

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä heidän itsensä tai huoltajan antamina sekä Suomen Suunnistusliiton järjestelmästä (lisenssinumero).

 

Tietojen luovutus ja käsittely

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla suojattuna. Tiedot ovat käytettävissä vain niillä seuran jäsenillä, jotka niitä tarvitsevat.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia tietoihinsa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Muuttuneita henkilötietoja voi päivittää seuran verkkosivujen kautta.