VaaSun toimintasuunnitelma vuodelle 2024

22.11.2023

Syyskokouksessa 21.11.2023 hyväksyttiin VaaSun toimintasuunnitelma ja jäsenmaksut vuodelle 2024:
VaaSu Toimintasuunnitelma 2024.pdf

Johtokunnassa vuonna 2024 jatkavat Jyri Kytömäki, Sami Elomaa, Maritta Nurmi, Kimmo Forsman ja Jarmo Ahomäki (varajäsen).
Uutena ja nuorisoedustajana valittiin Penne Lautamo johtokunnan varajäseneksi.
Eläköitymistoiveista huolimatta ei löytynyt uutta puheenjohtajaa eikä rahastonhoitajaa, joten Jyri ja Sami jatkavat rooleissa toistaiseksi.