VaaSun kevätkokous ti 26.3.2024 klo 18 - 20

27.2.2024

Vaasan Suunnistajat ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään ti 26.3.2024 klo 18 - 20 Wasa Innovation Centerissä, Huld Oy:n tiloissa: Gerbyntie 16, Vaasa. 2. kerros.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä tätä linkkiä käyttäen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxMmYxMGItODVlZS00YjA2LTk5MDEtZjdiZjZjOTE1OGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297092919-00c3-4413-8cf4-b8d2fb17c450%22%2c%22Oid%22%3a%221fe5dfad-f585-428b-bf1e-fad0049f3551%22%7d

Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2023 toimikertomus ja tilinpäätös. Jos jäsen haluaa jonkin muun asian kokouksessa päätettäväksi, lähetä esitys sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta: jyri@kytomaki.fi

Esityslista:
https://docs.google.com/document/d/1bJ396_9GJvkP0oTB6-3aGB8q5xg68p6PN6e1Y4fp_GY/edit?usp=sharing

Toimintakertomus 2023:
https://docs.google.com/document/d/1dfSyId_pSCPi2QnzTgXZGqBwxGit4pC6UljmG-r3V_o/edit?usp=sharing

Kokouksessa kahvitarjoilu.

Kaikki jäsenet tervetulleita!

Johtokunta