Ratamestarien ja ratavalvojien näkemyksiä

Suunnistuksen SM-23:n keskimatkan kilpailu järjestetään Vaasan kaupungin Öjbergetin talviurheilukeskuksen
maastossa. Alue on monipuolisesti käytössä eri lajien kilpailu-, harraste- ja ulkoliikunnassa. Ensimmäinen suunnistuksen erikoiskartta valmistui alueelta vuonna 1975. Karttaa on myöhempinä vuosina päivitetty ja uusintakartoitettu useita kertoja. Alueella on järjestetty vuosikymmenien aikana monia kansallisen tason suunnistuskilpailuja, joista merkittävin on vuonna 2009 toteutettu Nuorten Jukola.

Kilpailumaasto on monipuolinen, ja osittain hyvin pienipiirteinen rannikkomaasto, jossa kivikkoalueilta on jätetty kartalta pois pienimmät kivet. Maaston suoperäisillä alueilla kanervikko hidastaa liikkumista. Maastossa on pieniä, kauriiden tekemiä polkuja ja yksittäisiä kaatuneita puita, joita ei ole merkitty karttaan. Maasto on kooltaan varsin suppea, joten alueella olevat rastipisteet ovat osittain hyvin lähellä toisiaan ja vaativat näin suunnistajalta tarkkuutta.

KARSINTAMAASTO

Kartalle suunniteltu karsintamaasto on varsin suppea, mutta se antaa suunnistajalle hyvän kuvan kartoittaja Eero-Antti Longan tekemästä työstä. Suppean maastoalueen vuoksi osa karsintaradoista on tehty sääntömääräysten alarajoille. Uskomme kuitenkin, että maaston pienipiirteisyys mahdollistaa kaikkien sarjojen osalta hyvät karsinnat. Alueen eteläosalla kulkeva tie on merkitty kielletyksi ja osittain vielä vahvistetaan kielletyn alueen osoittavalla nauhalla.

FINAALIMAASTO

Finaalimaastoon on pyritty jättämään kartan parhaimmat ja vaativimmat alueet, joissa löytyy myös jonkin verran korkeuseroja. Maastossa on paikoitellen hyvin pienipiirteisiä alueita, joilla esiintyy paljon pieniä kumpareita, isoja kiviä ja pieniä jyrkänteitä. Alueella on myrskyn kaatamia puurykelmiä, jotka on merkitty karttaan ja ne vaikuttavat osaltaan reitinvalintoihin. Rataprofiilit on pyritty suunnittelemaan niin vaativiksi, että alueella olevaa polkuverkostoa voi kilpailija käyttää hyväkseen ainoastaan joiltakin osin. Pienipiirteisyytensä vuoksi kaikkien sarjojen suunnistajilta vaaditaan lähes koko ajan täyttä keskittymistä suoritukseen.

Toivotamme kilpailijoille keskenään rehtiä ja antoisaa kilpailua!

Terveisin,
Ratamestarit ja ratavalvojat