Banmästarnas- och övervakarnas utlåtande

Medeldistans FM i orientering arrangeras i Vasa, i terrängen kring Öjbergets vinterskidcentrum.

Området är i mångsidig användning i olika grenar inom tävlings- hobby- och friluftslivsaktiviteter. Den första orienteringsspecialkartan av området gjordes 1975. Kartan har senare uppdaterats och det har gjorts nykartläggning i flera omgångar. På området har det under årtionden ordnats många nationella orienteringstävlingar. Den största tävlingen var år 2009, då Ungdomens Jukola ordnades på området. 

Tävlingsterrängen är mångsidig-, delvis mycket detaljrik, kustområdesterräng. I den stenrika terrängen har de minsta stenarna lämnats bort på kartan. Farten saktas av i de ljungtäckta kärrområdena. I terrängen finns små, av hjortdjuren upptrampade stigar och enstaka fallna träd som inte finns på kartan. Terrängområdet är rätt litet, vilket betyder att kontrollpunkterna ställvis är mycket nära varandra och kräver noggrannhet av orienterarna.

 

KVALETS TERRÄNG

Det på kartan planerade kvalterrängområdet är ganska litet, men det ger en bra bild av kartritare Eero-Antti Longas arbete. På grund av områdets ringa storlek har en del av kvalbanorna gjorts i den nedre kanten av riktlinjerna som finns i reglerna. Vi tror ändå att den deltaljrika terrängen möjliggör en bra kvaltävling i alla klasser. Vägen i områdets södra del är markerad som förbjudet område och förtydligas ytterligare delvis med band.

 

FINALERNAS TERRÄNG

Man har strävar till att spara kartans bästa och mest krävande terränger till finalerna. Där finns det också en del höjdskillnader. I terrängen finns mycket detaljrika områden, där det finns en hel del små kullar, stora stenar och små stup. På området finns grupper av vindfällen som är utmärkta på kartan och de påverkar delvis vägvalen. I planeringen har man strävat till så krävande banprofiler att områdets nätverk av stigar kan användas enbart delvis. Tack vare den deltaljrika terrängen krävs så gott som hela tiden full koncentration i alla orienterare.

Vi önskar alla tävlande rejäla och givande tävlingar!

Hälsningar,

banmästarna och övervakarna