Rekisteriseloste - SM keskimatkan talkoolaiset

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Tehty 12.10.2022.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Suunnistajat ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Puheenjohtaja, Jyri Kytömäki, Hiekkakivenkatu 12 65300 Vaasa puh 045-6709789.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

2023 SM keskimatkan kisojen talkootöiden järjestäminen ja yhteydenotot.
Tiedottaminen kisan asioista.
Henkilötietoja käsitellään talkoolaiseksi ilmoittautumisen perusteella ja talkoolaisen suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Talkoolaisen nimi, puhelinnumero, sähköposti, tehtävätoiveet ja talkoolaisen itsensä ilmoittamat lisätiedot ja huomiot.  

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan talkoolaisilta heidän itsensä antamina.

Tietojen luovutus ja käsittely

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla suojattuna. Tiedot ovat käytettävissä vain niillä seuran jäsenillä, jotka niitä tarvitsevat.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia tietoihinsa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Muuttuneita henkilötietoja voi päivittää talkoo lomakkeen kautta.